KAVAREX

KAVAREX  (Karis-Varese Exchange)

Karis-Billnäs gymnasium har kontakt med en skola (”Nuccia Casula”) i Varese i norra Italien sedan hösten 2008. Det är fråga om ett utbytesprojekt mellan studerande och lärare i respektive skolor.

Projektet genomförs vartannat läsår och innefattar nätkontakter och ömsesidiga besök i Varese och Karis.  Intresserade studerande deltar även i diverse förberedelser inför besöken, dels inför resan till Italien och dels inför rollen som värdar för våra italienska gäster.

Syftet med projektet är främst att ge en insikt i en främmande kultur och därigenom öka förståelsen för kulturell mångfald. Därutöver utvecklas deltagarnas samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga att ta ansvar
och fungera i en främmande miljö och oväntade situationer.

Bilder från 2008.
Bilder från 2010.