Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi

Denna höst startar vi upp ett nytt projekt som går under arbetsrubriken Hållbart!. Tanken är att skapa en helhet av flera kurser kring följande teman: hållbar privatekonomi, hållbar konsumtion och hållbarhet i ett globalt perspektiv.

Höstens nya kurs heter Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi och den ska svara på frågor om hur vi kan konsumera på ett för miljön och människan hållbart sätt. Finska regeringen har lovat ett koldioxidneutralt Finland år 2035 och klimatfrågan har varit mycket aktuell den senaste tiden. Det har också utmaningarna på ekonomin i dessa coronatider varit. Genom lektioner, gästföreläsare och studiebesök ska studerandena fördjupa sig i hur råvaru- och energiproduktion, transport och avfallshantering kan göras på nya mer miljövänliga sätt.

Vi kommer att rapportera om vårt arbete på denna sida, så besök den gärna med jämna mellanrum.