Ekonomi

Studiehelheten nationell och internationell ekonomi (2009 – 16)

Kurser

  • Ekonomisk kunskap
  • Europeiskhet och Europeiska unionen
  • Ekonomi i praktiken
  • Placera rätt

 

Varför ekonomi?

  • individens ansvar för den egna ekonomin ökar ständigt
  • det behövs allt bättre kunskaper i vardagsekonomiska frågor
  • statistiska och grafiska framställningar i media (och studentexamen) har ökat – det gäller att kunna tolka och förstå
  • inför studentexamen och fortsatta studier är det bra med teoretisk fördjupning i ekonomiska fenomen

Kurshelheten rekommenderas särskilt för dem som tänker sig studier i ekonomi eller andra samhällsvetenskaper efter gymnasiet.

Men efterson ekonomi angår oss alla, så är alla välkomna med!

 

Sven-Eric ”Svenne” Holmström, AKTIA: finansmarknaden, sparande och placeringar

 

Sven-Eric ”Svenne” Holmström, AKTIA: finansmarknaden, sparande och placeringar

Magdalena Lönnroth, Kyrkostyrelsen: Ansvarsfull placering

Juha Aromaa, Greenpeace: ekonomi och ekologi

Diskussioner

Nora Garusi: om att bli företagare

Marcus Forsström, Sydspetsens nyföretagarcentral: företagsekonomi

Lolo Zillacus, Emmaus: ”Afrikansk ekonomi”

Problemlösning